Vad är MPS?

​MPS står för material- och produktionsstyrning. Detta kan användas på en mängd olika sätt. Många gånger är det användbart i olika affärssystem.  Ett Prosmart MPS​ är en form av modul som gör att det material man har sedan innan kan byggas upp och användas på ett bra sätt.  Tar man Prosmart som är ett standardsystem och kombinerar det med MPS så får du ett användbart verktyg. Särskilt om du behöver jobba med tillverkningsorder och annat. 

Systemet MPS byggs upp genom att ta del av ett förråd av halvfabrikat och material och läggs sedan samman i olika kalkyler. Sedan lägger man till saker som tidsåtgång och resurser med mera för att kunna få vad som är en slags förkalkyl. Denna kan man sedan jämföra med en efterkalkyl.

Smart system med material- och produktionsstyrning

Är du nyfiken på vad Prosmart MPS kan göra för dig så finns det gott om information på prosmart.se. Här kan du även få reda på vad du mer kan kombinera prosmart med. Du kan se en webbdemo av MPS eller så bokar du in ett personligt möte. Systemet med material- och produktionsstyrning kan förändra din verksamhet till att bli effektivare och snabbare och det genom små åtgärder. 

Med hjälp av Prosmart MPS kan du helt enkelt får reda på vad för jobb som är de lönsamma och vilka av dem som är mindre lönsamma. Passa på att kombinera din MPS med andra typer av system för att ytterligare effektivisera din egen verksamhet på ett bra sätt.​​